HomeÚvodní stránkaE-mail
O nás Nabízeme Ceník Kontakt

O nás

Jsme regionální firma, která se zabývá pěstováním sazenic lesních dřevin pro obnovu lesa a krajinné výsadby na 11 ha produkční plochy v 9 školkách, v nadmořské výšce od 350 do 650 m. n. m. Naše současná roční produkce je zhruba 2 mil. kusů sazenic ( z toho 400-500 tis. smrku, 200-300 tis. borovice, 50-100 tis. jedle, po 300 tis. dubu a stejné množství buku, javory, lípy, jilmy, olše...). V naší nabídce nechybí ani produkce sazenic vánočních stromků, keřů, poloodrostků a odrostků pro speciální výsadby, rekultivace, doplňování kultur, liniové výsadby apod., - vše s důrazem na kvalitu produkce s využitím moderních technologií.

Naším cílem je stát se regionálním dodavatelem sadebního materiálu pro všechny vlastníky lesa a proto se snažíme získávat osivo většiny dřevin převážně z místních uznaných zdrojů. Víme, že nejlepší cesta pro založení kvalitních porostů vede přes využití reprodukčního materiálu získaného v dané oblasti. Sledujeme tím zachování genetické adaptace zdrojů na místní podmínky. Při nákupu nebo sběru osiva dáváme vždy přednost kvalitnějším fenotypovým zdrojům.

Ze získaného osiva pěstujeme semenáčky, jejichž drtivou většinu využijeme pro další školkování. Jen malá část produkce semenáčků je umístěna na trh. Produkce jehličnatých dřevin je téměř ve 100% školkovaná, pouze část borovic je pěstována metodou podřezávání kořenového systému. U listnatých dřevin používáme výsevy plnosíjí, které podporují průběžný růst nadzemní části rostlin. Kvalitní kořenový systém je pěstován metodou podřezávání kořenů.

Část listnaté produkce dále využíváme na dopěstování poloodrostků a odrostků. Tento sadební materiál je využíván pro účely rekultivací, krajinných výsadeb, doplňování MZD do nárostů, nezajištěných kultur, případně k zalesnění obtížně zalesnitelných nebo těžko přístupných lokalit. Právě pro pěstování poloodrostkůa odrostků jsme si na základě svých zkušeností vyvinuli a postavili vysoce kvalitní technologii, která využívá řadového školkování jednotlivých rostlin o výšce až 1,5 m a jednořádkového aktivního vyorávače. Protože nám záleží na kvalitě naší produkce, investovali jsme i do nákupu další školkařské techniky. Správným použitím těchto kvalitních strojů tak naše finální produkce splňuje přísné kvalitativní požadavky na sazenice a spokojeni jsou samozřejmě i zákazníci.

 

Copyright © 2007 Lesní školky Ing. Pavel Burda